START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Zasoby Spółdzielni

Na stan zasobów składają się:

  • budynki mieszkalne 18 szt. zawierające 989 lokali mieszkalnych
  • powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych - 41.980,04 m²
  • garaże 14 szt. o powierzchni użytkowej - 239,28 m²
  • pawilon usługowo-handlowy - 135,06m²
  • biuro Spółdzielni – 137,02 m²
  • powierzchnia nieruchomości gruntowych - 4.9861 ha
    w tym:
  • -grunty w nieruchomościach gdzie określony został przedmiot odrębnej własności lokali - 4.5221 ha
  • - grunty mienia spółdzielni - 0.4640 ha

W oparciu o przepisy art. 43 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni w 2003 roku określił przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomościach składających się na zasoby Spółdzielni.
Wyodrębnionych zostało 11 nieruchomości w skład których wchodzą lokale mieszkalne oraz jedna z lokalami użytkowymi.

W skład nieruchomości wchodzą:
Nr Położenie nieruchomości Ilość lokali P.U. lokali m² Oznaczenie nieruchomości na której położone są budynki
Nr KW Nr działki geodez. Użytkowanie wieczyste
1. Batorego 13/15 A-B 30 1.412,60 64520 88/3 Skarb Państwa
2. Batorego 35 A-H
Świętopełka 4-18
100
100
4.322,16
4.321,30
36851 289/1
289/3
289/6
Skarb Państwa
3. Batorego 35 i-j
Kościuszki 53 d
16
8
1.033,76
126.48
61987 292/18
282/30
Skarb Państwa
4. Bażyńskich 25-27a, Bażyńskich 29-31a
Kościuszki 40-40c
W. Polskiego 26-30a
W. Polskiego 32
W. Polskiego 34-38a
W. Polskiego 40
35
36
70
45
21
45
18
1.666,23
1.666,36
2.949,40
1.864,85
922,87
1.864,85
761,47
64515 158/9 Skarb Państwa
5. Bażyńskich 38
Bażyńskich 42
90
90
3.274,12
3.273,75
64521 106/19 Skarb Państwa
6. Bażyńskich 44-44c 60 2.825,20 64522 88/1
194
Prawo Własności Spółdzielni
7. Gagarina 88-102 90 4.320,80 34515 232 Gmina Miasta Toruń
8. Kościuszki 32a 4 135,06 9652 158/6 Skarb Państwa
9. Lubicka 50 18 744,29 64523 126/3
126/4
Skarb Państwa
10. Wojska Polskiego 20-20a 35 1.474,70 64519 129/2 Skarb Państwa
11. Wojska Polskiego 46 90 3.281,33 64517 158/8 Skarb Państwa

 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe