START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Telefony alarmowe


Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie PEC 993
Pogotowie Wod.-Kan. 994
Pogotowie Dźwigowe 9282
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energet. 991

 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe