START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Inwestycje


W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowane zostały następujące obiekty:

  • budynek wielorodzinny (16 lokali) z garażami w piwnicy przy ulicy Batorego 35 i-j;

  • pawilon handlowo – usługowy przy ulicy Kościuszki 32a;

  • wolnostojący zespół garaży przy ulicy Batorego 53d.

 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe