START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Kontakt

GEOFIZYKA Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wojska Polskiego 32
87-100 Toruń
tel. 56 6607191

Nasz adres e-mail:
smgeofizyka@wp.pl


- Biuro Spółdzielni czynne:
Poniedziałek OD 7.00 DO 15.00
Wtorek OD 7.00 DO 16.00
Środa OD 7.00 DO 15.00
Czwartek OD 7.00 DO 15.00
Piątek OD 7.00 DO 14.00


- Obsługa mieszkańców:
Biuro obsługi mieszkańców – pokój nr 3 tel. 56/660-71-91
Biuro eksploatacji zasobów – pokój nr 6a tel. 56/660-71-91
czynne w godzinach urzędowania Spółdzielni.

- Radca Prawny pracuje:
w każdy poniedziałek w godzinach od 12ºº do 15ºº

- Poza godzinami urzędowania Spółdzielni dyżuruje:
Pogotowie techniczne (awarie) – tel. 503-091-243
Pogotowie dźwigowe – tel. 56/623-07-28

- Przyjmowanie interesantów w sprawie wniosków i skarg odbywa się:
Prezes Zarządu w każdy wtorek od godziny 12º do 14º
Członkowie Rady Nadzorczej w pierwszy wtorek miesiąca od godziny 14º do 15º

- Obsługa konta bankowego Spółdzielni
PKO BP S.A. II Oddział w Toruniu
44 1020 5011 0000 9902 0012 9627

 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe