START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Obowiązujące Stawki Opłat

 

L.p.

Rodzaj opłaty


Jednostka

Stawka w złotych na 2018r.

Stawka w złotych na 2019r.


1.

Opłata eksploatacyjna: (od 01.03.2014r.)

- lokale mieszkalne (własnościowe prawo)

- lokale mieszkalne (odrębna własność)


 

Za m²p.u./m-c

Za m²p.u./m-c

 

2,30

2,21

 

2,30

2,21


2.

Opłata na fundusz:

- remontowy – lokale mieszkalne                       (od 01.07.2017r.)

- remontowy – lokale mieszkalne

 (Bażyńskich 38 i 42 - od 01.01.2014)


 

 

Za m²p.u./m-c

 

1,10

 

1,60

 

1,10

 

1,60


3.

Opłaty na:

- konserwację i naprawy bieżące (dla członków) (od 01.02.2018r.)


 

Za m²p.u./m-c

 

0,80

 

0,80


- konserwację i naprawy bieżące 

 (dla osób niebędących członkiem)


 

Za m²p.u./m-c

 

1,30

 

1,30


4.

Opłaty na pokrycie kosztów usług materialnych:

- za oświetlenie części wspólnych

- za oświetlenie piwnicy


 

Za osobę/m-c

Za lokal/m-c

 

2,65

2,00

 

2,65

2,00


- za eksploatację TVK


Za lokal/m-c

 

 


- za konserwację i eksploatację dźwigów osobowych


Za osobę Ip/m-c

1,90

1,90Za osobę II-XIp/m-c

3,80

3,80


- za gospodarowanie odpadami *


Za osobę/m-c

-

--

--

--

-


- za konserwację i naprawę domofonów

(od 01.07.2016r.)


Za lokal/m-c

3,00

3,00


- za sprzątanie klatek schodowych                    (od 01.07.2017r.)


Za osobę/m-c

4,00

4,00


- za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

 (od 01.04.2016r.)


Za m³/lokal opom.

8,58

8,62Za os/lok.nieop./m-c

94,38

94,38


- na zbilansowanie różnicy wskazań wodom. (od 01.07.2016r.)


Za lokal opom./m-c

3,50

4,50


- za podgrzanie wody

 (od 01.08.2017r.)


Za lokal/m-c

10,67

11,26Za m³/lokal opom.

27,58

26,52Za os/lok.nieop./m-c

110,32

106,08


- za energię cieplną na potrzeby c.o.

 (od 01.08.2017r.)


Za m²p.u./m-c

0,57

0,60Za 1GJ/zaliczka

Wg podzielników


- zaliczka na poczet wymiany wodomierzy zakwalifikowanych do legalizacji


Za 1 wodomierz miesięcznie

1,20

1,30


* stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone przez Radę Miasta Torunia

 – Uchwała nr 494/13 z 21 lutego 2013r. i Uchwała nr 725/14 z 20 marca 2014r.

 

 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe