START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Statut

W ubiegłym roku 9 września weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jednym z nowych unormowań jest dokonanie zmian w statutach stosownie do wymienionej ustawy. W tym celu Radca Prawny przygotował projekt zmian przyjęty przez Radę Nadzorczą, który zostanie przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu do uchwalenia w dniu 19.05.2018r. (kolorem czerwonym oznaczone zostały wprowadzone zmiany).

Statut SM GEOFIZYKA - pliki do pobrania
(wymagany program Acrobat Reader)

- Statut SM GEOFIZYKA


 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe